fbpx

INGENIØR & ARKITEKT

 

Standardisering af data, modeller og information er en af de store udfordringer for byggeriets rådgivere. På tegnestuer og ingeniørkontorerne slås mange med en ustruktureret tilgang til at definere og styre bygningsdata – og egenskaber i projekterne.

For trods tiltagende digitalisering i byggeriet kniber det stadig med at skabe overblik over faser, modeller og byggedata på tværs af kompetencer, parter og projekter. Det gør det svært at kvalitetssikre information fra projekt til projekt og udnytte de synergier, som digitale værktøjer åbner op for. Resultatet er unødigt stort tids- og resurseforbrug på rådgiversiden.

Projectspine gør det muligt at opkvalificere alle byggedata, nemt og effektivt. Med afsæt i en given klassifikation, som eks. CCS, Co-class eller anden klassifikation, beriger Spine-platformen automatisk data og modeller med korrekt information, egenskaber og ID-kodning. Det skaber et solidt fundament for vidensdeling, kommunikation og udveksling af præcis information – og minimerer datakonflikter og tunge manuelt arbejde i Excel.

Sikker vidensdeling og øget bygbarhed

Projectspine bygger en effektiv digital sky oven på virksomhedens egne projektbiblioteker og standarder. Alt sammen pakket ind i en fælles standard eks som CCS-klassifikationen eller en Iso standard. Det giver fuld klarhed over byggedata og en ensartet klassificering fra dag ét og skaber en effektiv platform for vidensdeling med fuldt overblik for alle medarbejdere. Det minimerer risiko, hvis central viden ikke kun ligger hos enkeltpersoner, og gør det lettere at træffe de rigtige beslutninger tidligt i processen. Det øger bygbarheden i det enkelte projekt og fremmer et effektivt byggeri.

Effektivitetsgevinster og nem compliance

Spine-platformen leverer effektivitetsgevinster ved at digitalisere og ensarte data og sikrer en nem overlevering mellem byggeriets parter – på tværs af alle BIM-modeller, egenudviklede standarder og værktøjer. Når alle parter i byggeriet automatisk anvender samme datastruktur for bygningsdelskoder, -typer og -egenskaber, bliver det nemt at styre brugere, informationer og processer i alle faser og ift. til leverancekrav om alt fra bæredygtighed til effektiv drift og vedligehold.

”Den udvikling omkring BIM vi har set de sidste 10-12 år har endnu ikke givet de forventede gevinster. Hidtil har byggeriets aktører fokuseret på egne processer og set for isoleret på funktion i stedet for integration. Det betyder, at meget af det data, der går på tværs i byggeprocessen halter bagefter den funktionelle brug af BIM. Der er dog en stigende erkendelse af, at dataintegration skal flyde bedre”.

- Christian Koch, Professor Chalmers University of Technology

Kreativitet med fuld kontrol og metodefrihed

Projectspine giver fuld metodefrihed på tværs af alle modeller. Men Spine-platformen sikrer, at det kreative arbejde sker på baggrunde af opdaterede og korrekte bygningsinformationer, der automatisk strømlines på tværs af modeller, versioner, medarbejdere og eksterne parter. Det skaber et ensartet digitalt fundament og giver i sidste ende færre overraskelser for bygherren.

Sporbarhed og øget datakontrol

I dag forventes det, at rådgiverne har styr på, hvem der har gjort hvad, og hvilke informationer den enkelte aktør har adgang til. Derfor er fuld kontrol med sporbarhed og informationssikkerhed afgørende for, at du som rådgiver kan træffe effektive og korrekte beslutninger. Projectspine skaber fundamentet til at håndtere information, metode og roller i en enkel cloudløsning. Dermed hjælper vi ingeniører, arkitekter, entreprenører og bygherre med at løse en af tidens mest forretningskritiske udfordringer.

 

Kunder som bruger Spine:

Projectspine® tilbyder 3 typer brugerlicenser. Dermed sikrer vi, at Spine passer til dine behov. Vi hjælper dig gerne med at vælge den rette, Basic, Professional eller Advanced, afhængigt af dit behov. Og vi hjælper jer også gerne i gang med det næste projekt.

Kunne du tænke dig at prøve Spine gratis i 30 dage?