fbpx

SPINE PORTALEN

 Alle byggeprojekter har brug for spine. Ganske enkelt den bedste BIM software

Spine by Projectspine®

Spine er en standardiseret kommunikationsplatform udviklet af Projectspine® til konstruktionssektoren for at kunne håndtere klassificerings koder. Projectspine® er dedikeret til at skabe værdi for hele værdikæden i byggeindustrien, fra tidlig fase til facilitetssyring og vedligeholdelse af drift. 

De seneste år, har byggeindustrien været vidne til en ekstensiv digital revolution, hvor brugen af informationsrige BIM modeller og klassificering standarder langsomt er blevet mere og mere udbredt. Denne revolution er ikke færdig endnu. At bygge en IT infrastruktur på byggeprojekter, som gør det muligt for alle deltagere at arbejde sammen, baseret på de industri-adopterede standarder på en simpel og effektiv måde, er stadig komplikeret. Det er derfor, at vi har udviklet vores spine cloud løsning, for at gøre disse standarder en naturlig del af byggeprocessen, og ikke bare et krav. 

Spine står for: Standard Projekt Informations Netværk udveksling. Målet med spine er at gøre det muligt for arkitekter, ingeniører, entreprenører, udviklere osv. at bruge klassifikationer, egenskaber, koder og andre byggekomponenters data ensartet og kosekvent. 

Spine bør betragtes som en komplet forretningsplatform og en IT infrastruktur som kombinerer en bred del af software teknologi, standarder, og overensstemmelser omkring specifikke byggekomponenters data, og som gør det lettere for projektdeltagere at kommunikere og arbejde sammen, effektivt.  

Den måde at projektdeltagerne arbejder på i nutiden, består i at BIM modellerne beriges med en stor mængde information fra en meget tidlig fase i byggeprojektet. Det bidrager til at denne information er kompliceret at tilgå for mange af byggeprojekets interessenter. Vedligeholdelse af alt denne data kræver også en stor mængde ressourcer. 

Fordelen med Spine er at denne data kombineres, og let kan tilgås med hverdagsredskaber, selv af folk, som ikke er vant til at arbejde med BIM. Spine styrer den komplicerede opgave, som ligger i at håndtere ejendomsdata på tværs af af BIM modeller, da denne platform er baseret på klassificerede byggekomponenter og er i stand til at identificere og koordinere ejedomsdata mellem de modeller, som bruges af forskellige tekniske discipliner og software løsninger. 

Spine er udviklet for at bygningsejere, entreprenører, arktiekter og ingeniører har et stærkt redskab som sikrer bedre brug af data, en fælles datastruktur og klar kommunikation omkring projekter.

Spine er designet for at projektdeltagere får adgang til alle data uanset lokation og tidspunkt. Dataen kan tilgås fra en simpel internet browser, eller advancerede design, beregning eller planlægnings redskaber.

Data skaber værdi når det deles og gøres tilgængeligt, det er ganske enkelt ikke nok bare at indsamle og host’e dataen. 

I konceptuelle termer kan Spines infrastruktur på mange måder blive bretragtet som genopfindelsen af det mobile netværk. 

Standarder

Spine konverterer internationale standarder og håndterer disse standarder, så at arkitekter, ingeniører, entreprenører og udviklere får et overblik af alle byggelemeterne og komponenter – uden at arbejde i selve BIM moellen.

Dette sikrer at alle projektdeltagere er opdaterede, så at mængden af fejl, misforståelser, og beslutninger baseret på gammelt data er væsentligt mindsket. Spine sikrer en uniform forståelse af koncepter, kosekvent kvalitets sikring og optimal samarbejde, samt en simpel og effektiv applicering af standarder. 

 

I andre ord, spine er en kommunikationsplatform som tillader væsentlig klarlæggelse og gennemsigtighed af byggedata, egenskaber, og ikke mindst, samhørighed på et byggeprojekt.

På den måde, bidrage Spine med vigtig homogenitet, når der arbejdes med klassificerings standarder, hvorigennem hele projektet koordineres og konsolideres.

Et unikt overblik

Spine giver alle projektdeltagere et unikt overblik over projektet. De finansielle risici er minimeret, ydeevne og effektivitet er øget, og evnen til at overholde tidsfristelser inden for den aftalte projekt tidsramme, forbedres. 

Dette betyder at bygherreren altid har mulighed for at holde øje med de finansielle konsekvenser af de beslutninger, som træffes under projektet. 

Genbrug din data

Spine gør genbrug af data og information anseelig lettere og understøtter flere forskellige standarder, så at projektdeltagere har mulighed for at implementere de krævede projektstandarder på tværs af discipliner.

Spine simplificerer indentifikation, validering, koordination og udveksling af projektinformation, fra design til operation og vedligeholdelse. 

 

Den indbyggede browser i Spines “Desktop Service” logger automatisk brugeren ind i Spine portalen, og giver et simpelt og let tilgængeligt overblik over alt anvendelig infromation om objektet som brugeren arbejder på – direkte fra Revit eller anden tredje parts software. Hermed kan brugere opnå et fuldt overblik over objekter, projekttyper, karakteristiska og sammenhænge, uden at behøve at søge i flere forskellige software-programmer.